IBKA-Preis „Sapio“ an Maryam Namazie, IBKA, 30 March 2020