Cancel culture tystade dessa kvinnor, Gardet, 18 November 2020