Nina Sankari: Bez uwolnienia Polski od opresji religijnej nie będzie tu wolności i demokracji, Wyborcza, 27 October 2020