Kvinnetungt møte om islam og religionskritikk, Fri Tanke, 8 November 2019