Human-Etisk Forbund lanserer prinsipper for religionskritikk, Fri Tanke, 18 November 2019