Vil ha en mer religionskritisk venstreside, Utrop, 16 February 2017